Privacyverklaring

De contactgegevens van het bedrijf: 

Name: Dirk Stettner

Telefoonnummer: 0049 (0)30 459 769 95

E-mailadres: stettner@dirk-stettner.de

Bedrijfsnaam: stettner+stettner GmbH Privathotels und Immobilienentwicklung

 

Privacyverklaring

Als gebruiker van onze website ontvangt u in deze privacyverklaring alle nodige informatie over hoe, in welke mate en voor welk doel wij of derden gegevens van u verzamelen en gebruiken. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens is strikt in overeenstemming met de vereisten van de Federale Wet op de Gegevensbescherming (BDSG) en de Telemediawet (TMG). We nemen de privacy van uw persoonlijke gegevens bijzonder ernstig en werken daarom strikt binnen de grenzen die door wettelijke vereisten worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden, indien dit voor ons mogelijk is, op basis van vrijwilligheid verzameld. Wij zullen deze gegevens ook alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgeven. Wij zorgen met name voor gevoelige gegevens zoals betalingsverkeer of met betrekking tot uw aanvragen voor een zeer goed beveiliging door het gebruik van SSL-codering. We willen echter op deze plaats niet nalaten om op de algemene gevaren van het internetgebruik te wijzen, waarop we geen invloed hebben. Vooral in e-mailverkeer zijn uw gegevens zonder bijkomende voorzorgsmaatregelen niet veilig en kunnen ze door derden worden verzameld. 

 

Inzage, wissen, blokkering

U kunt op elk moment gratis inzage vragen in de persoonsgegevens over u  die door ons zijn opgeslagen en ook over de oorsprong, de ontvanger en het doel van de gegevensverzameling en -verwerking. U heeft ook het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van uw gegevens te verzoeken. Gegevens die worden bewaard als gevolg van wettelijke bepalingen of die noodzakelijk zijn voor normale zakelijke transacties zijn uitgesloten. Voor controledoeleinden worden de gegevens in een versleuteld bestand opgeslagen, zodat de gegevens te allen tijde kunnen worden geblokkeerd. Indien de gegevens niet op grond van een wettelijke archiveringsplicht worden verzameld, wissen wij uw gegevens op uw verzoek. Indien de archiveringsplicht van toepassing is, blokkeren wij uw gegevens. Neem voor alle vragen en zorgen met betrekking tot rectificatie, blokkering of verwijdering van persoonlijke gegevens contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in deze privacyverklaring  of op het adres vermeld in het impressum. 

 

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Deze kleine tekstbestanden worden door onze server op uw PC opgeslagen. Ze ondersteunen de presentatie van onze website en helpen u om naar onze webpagina gaan. Cookies verzamelen gegevens over uw IP-adres, uw browser, uw besturingssysteem en uw internetverbinding. Deze informatie combineren we niet met persoonsgegevens en worden niet aan derden vrijgeven. In geen geval worden cookies door ons gebruikt om malware of spyware op uw computer te plaatsen. U kunt onze website ook gebruiken zonder het gebruik van cookies, waardoor sommige weergaves en functies van ons aanbod echter slechts beperkt zouden kunnen werken. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via de speciale instellingen van uw browser. Gebruik de helpfunctie om de juiste wijzigingen aan te brengen. U kunt cookies van online advertenties beheren via de volgende links: http://www.aboutads.info/choices voor de VS http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren voor Europa 

 

Verrichten van betaalde diensten

Als u gebruik wilt maken van de betaalde diensten die op onze website worden aangeboden, is het mogelijk dat wij aanvullende gegevens van u moeten verzamelen voor factureringsdoeleinden en om veiligheidsredenen. Normaal gesproken gaat het hier om uw naam, een geldig e-mailadres en, indien van toepassing, uw adres en telefoonnummer, evenals verdere informatie afhankelijk van het individuele geval. Dit kan ook informatie omvatten die ons in staat stelt de verstrekte informatie te controleren, zoals uw eigendom van het opgegeven e-mailadres. Om juridische redenen moeten wij er voor zorgen dat u de aangeboden diensten ook daadwerkelijk wenst te ontvangen en dat wij u de dienst naar behoren kunnen factureren. Wij werken om uw gegevens te beveiligen in betalingstransacties met de SSL-versleutelstandaard, herkenbaar aan de browserregel "https://". 

 

Verzamelen van toegangsgegevens

De levering en presentatie van de inhoud via onze website vereist technisch het verzamelen van bepaalde gegevens. Wanneer u onze website bezoekt, worden deze zogenaamde serverlogbestanden door ons of de aanbieder van de webruimte opgeslagen. Deze logbestanden kunnen u en uw persoon niet identificeren. De relevante informatie bestaat uit de naam van de website, het bestand, de huidige datum, het datavolume, de webbrowser en zijn versie, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de verwijzer-URL oftewel de pagina van waaruit u naar onze site bent gekomen, en het bijbehorende IP-adres. Wij gebruiken deze gegevens voor de presentatie en levering van onze inhoud en voor statistische doeleinden. De informatie ondersteunt het aanbieden en continu verbeteren van ons aanbod. Ook behouden wij ons het recht voor de genoemde gegevens achteraf te controleren in geval van vermoeden van onrechtmatig gebruik van ons aanbod. 

 

Nieuwsbrief

U kunt zich registreren op onze website om onze nieuwsbrief te ontvangen. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig. Daarnaast dienen wij volgens de wettelijke bepalingen ter zake te controleren of u daadwerkelijk eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en de nieuwsbrief wilt ontvangen. Daarom verzamelen we informatie die een dergelijke controle mogelijk maakt. De in dit kader verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van de nieuwsbrief. Ze hebben geen ander doel en worden niet doorgegeven aan derden. Behalve de informatie die nodig is voor het verzenden van de nieuwsbrief worden er geen andere gegevens verzameld van onze site. Aangezien het versturen en ontvangen van de nieuwsbrief afhankelijk is van uw toestemming, kunt u deze toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw gegevens te allen tijde zonder opgave van redenen intrekken. Gebruik hiervoor de "Afmeldlink", die in de nieuwsbrief wordt verstrekt. 

 

Persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens in het kader van gegevensminimalisatie alleen voor zover en zolang dit noodzakelijk is voor het gebruik van onze website of wettelijk voorgeschreven is. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en houden ons bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens strikt aan de relevante wettelijke voorschriften en deze privacyverklaring. Als het doel van de gegevensverzameling niet langer van toepassing is of als het einde van de wettelijke bewaartermijn is bereikt, worden de verzamelde gegevens geblokkeerd of verwijderd. Onze website kan regelmatig gebruikt worden zonder persoonsgegevens door te geven. Als we persoonsgegevens verzamelen - zoals uw naam, adres of e-mailadres - worden deze gegevens op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt. Houd er rekening mee dat gegevens op het internet over het algemeen niet altijd veilig worden verzonden. Vooral in het e-mailverkeer kan de beveiliging van gegevensuitwisseling niet worden gegarandeerd. 

 

Serverlogbestanden

Serverlogbestanden zijn anonieme gegevens die verzameld worden wanneer u onze website bezoekt. Uit deze informatie kunt u niet persoonlijk geïdentificeerd worden, maar om technische redenen is deze informatie onontbeerlijk voor de levering en presentatie van onze inhoud. Bovendien dienen ze voor onze statistieken en de constante optimalisatie van onze inhoud. Typische logbestanden zijn de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid gegevens, de browser die voor de toegang is gebruikt en de versie ervan, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de door u gebruikte provider, de pagina van waaruit u naar ons aanbod kwam (referer-URL) en uw IP-adres. Logbestanden maken ook een nauwkeurige controle mogelijk in geval van vermoeden van onrechtmatig gebruik van onze website. 

 

SSL-versleuteling

Onze website gebruikt SSL-encryptie bij het verzenden van vertrouwelijke of persoonlijke informatie van onze gebruikers. Deze encryptie wordt bijvoorbeeld geactiveerd tijdens de verwerking van betalingstransacties en voor vragen die u via onze website aan ons stelt. Zorg ervoor dat de SSL-encryptie tijdens de betreffende activiteiten door uzelf wordt geactiveerd. Het gebruik van encryptie is gemakkelijk te herkennen: de weergave in uw browserlijn gaat van "http://" naar "https://". Via SSL gecodeerde gegevens kunnen niet door derden worden gelezen. Geef uw vertrouwelijke informatie alleen door wanneer SSL-versleuteling is geactiveerd en raadpleeg ons in geval van twijfel. 

 

Versleutelde betalingstransacties

Wij beveiligen uw gegevens bij betalingstransacties. Om veiligheidsredenen en om uw vertrouwelijke en persoonlijke informatie te beschermen, gebruikt onze site SSL-versleuteling tijdens de verzending van betalingstransacties. U kunt zelf controleren of SSL-versleuteling is ingeschakeld of niet. U herkent het gebruik van versleuteling aan de adresregel van uw browser. De gegevensoverdracht wordt alleen versleuteld als de normale weergave van "http://" in "https://" verandert. De browserregel "https://" geeft het gebruik van SSL-versleuteling aan, betalingstransacties zijn nu versleuteld. Het activeren van SSL-versleuteling maakt het onmogelijk voor derden om uw vertrouwelijke gegevens te lezen. Draag uw gegevens daarom alleen over wanneer SSL-versleuteling is geactiveerd. 

 

Facebook-plugin

Op onze website vindt u plugins van het sociale netwerk Facebook. Deze worden aangeboden door Facebook Inc. Hij bevindt zich in de VS, Californië 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze site identificeert de Facebook-plug-ins. Bekijk ook het overzicht van de Facebook-plug-ins op http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens uw bezoek op onze website maken wij met behulp van de plug-in rechtstreeks een verbinding met de server van de Facebook. U wordt dan via uw browser daarnaar doorgeschakeld. Bij Facebook is de informatie zo verbonden dat u onze website met behulp van uw IP-adres hebt bezocht. Met een klik op de Facebook "Vind ik leuk"-knop, linkt u inhoud van onze website met uw profiel op Facebook. Bij Facebook wordt uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount gekoppeld. Wij weten niet welke inhoud naar Facebook wordt verzonden en hoe Facebook deze gebruikt. Meer informatie over het verzamelen van gegevens en gebruik van gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php. U kunt voorkomen dat uw bezoek aan onze site aan uw Facebook-profiel wordt gekoppeld door vooraf uit te loggen uit uw Facebook-account. 

 

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud gebruikt onze website plugins van YouTube. Het videoportaal wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plugin wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor weet YouTube welke van onze pagina's u hebt bezocht.

YouTube kan uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel als u bent ingelogd bij uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, par. 1 lid f AVG.

Lees voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens de privacyverklaring van YouTube op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

 

PayPal

Met onze boekingstool kunt u betalen via PayPal. De betaaldienstverlener is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u met PayPal betaalt, worden de ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal verzonden.

Uw gegevens wordenaan PayPal doorgegeven op grond van art. 6, par. 1 lid a AVG (toestemming) en art. 6 par. 1 lid b AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Intrekken van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven van kracht in het geval van een intrekking.

 

Google Maps-plugin

Wij gebruiken een plugin van de internetdienst Google Maps op onze website. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Door gebruik te maken van Google Maps op onze website wordt informatie over het gebruik van deze website en over uw IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wij zijn niet op de hoogte van de exacte inhoud van de verzonden gegevens, noch van het gebruik ervan door Google. In dit kader ontkent het bedrijf de koppeling van de gegevens met informatie van andere Google-services en het verzamelen van persoonsgegevens. Google kan de informatie echter aan derden overdragen. Als u JavaScript in uw browser uitschakelt, verhindert u de uitvoering van Google Maps. U kunt dan echter geen gebruik maken van de kaartweergave op onze website. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de beschreven verzameling en verwerking van informatie door Google Inc.. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen en de gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html 

 

Bron: 

www.datenschutzexperte.de 

& mein-datenschutzbeauftragter.de

 

Aanvulling Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en de een analyse van het gebruik van websites mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres echter door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten binnen het verdrag over de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser door middel van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de opslag van cookies belemmeren door een instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door een browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

U kunt verzameling door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken.

Er wordt een opt-outcookie geplaatst die verhindert dat uw gegevens bij uw toekomstig bezoek aan deze website worden verzameld. U heeft bezwaar gemaakt tegen het verzamelen van gegevens via Google Analytics op deze website.

 

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming verwijzen wij u naar de voorwaarden van Google Analytics of het overzicht van Google Analytics. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics via de code "gat._anonymizeIp();" ingesteld wordt om een anonieme verzameling van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

 

reCAPTCHA

 Om uw aanvragen via het internetformulier te beschermen gebruiken wij de dienst reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. (Google). De controle dient om te bepalen of de invoer wordt gedaan door een persoon of dat er sprake is van misbruik door geautomatiseerde, machinale verwerking. De controle omvat het verzenden naar Google van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter van te voren door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser door middel van reCaptcha, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Op deze gegevens zijn de afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van het bedrijf Google van toepassing. Leess voor meer informatie over het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl